Det siger mine kunder

”Jeg kan varmt anbefale Louise Sebenius fra Significa, som jeg benyttede som ekstern konsulent i efteråret 2019. I forbindelse med en kontordag ønskede vi at løfte opmærksomheden omkring forskellighed, samarbejde i teams og kommunikation. Louise bistod med input og gode spørgsmål i planlægningsfasen, der sikrede, at vi kunne tage hul på dagen med et program i hånden, der styrede uden om faldgruber. På baggrund af cases ledede Louise dialogen på dagen, der på dygtig vis blev fastholdt konstruktiv, nysgerrig og åben og aftvang alles respekt. Ledelses såvel som medarbejdere.”

(Kenneth S. Hansen. Kontorchef i Udlændingestyrelsen)

I efteråret 2018 satte Egedal Kommune for alvor skruen i vandet med udviklingen af et nyt ledelsesgrundlag. Ambitionen var at skabe et ledelsesgrundlag sammen med alle lederne i hele kommunen. I stedet for at trække et ned fra en hylde et sted i byen. Det krævede en stor indsats, værksteder hvor ledere skabte og udviklede ideer, tanker og sætninger der tilsammen kunne blive til det nye grundlag. Ledelsesgrundlaget blev til hen over en 6 måneders periode, og Louise holdt både proces og os i hånden hele vejen fra start til slut. Louise er stærk i både samtale og proces-design, og du er velkommen til at ringe til mig på 23252692 hvis du vil høre mere. Og besøg Egedal kommunes hjemmeside, hvis du er nysgerrig på at se ledelsesgrundlaget.

(Jeppe B. Olsen. HR Chef i Egedal Kommune