Om Significa

Jeres specifikke situation og aktuelle problemstilling afgør, hvilke indsatser der giver størst værdi.  Det er værdien og effekten hos jer, der er interessant i samarbejdet.  Som regel arbejder jeg med nedenstående områder hos mine kunder:

  • Udvikling af ledelsesteam, så de er fælles om kurs, koordinering og værdier. En sammentømret ledergruppe kan mærkes af medarbejderne, og medfører altid stærke resultater.
  • Brugen af adfærdsdesign og beslutningspsykologi i strategiske processer. Ved at forstå de menneskelige beslutningsprocesser, kan der ledes med udgangspunkt i disse – ikke på trods.
  • Arbejde målrettet med oversættelsen af strategiske målsætninger til virkningsfulde tiltag i dagligdagen
  • Styrke evnen til at lede læring i hverdagen som en naturlig del af den daglige ledelse
  • Få skabt naturlige tværgående samarbejdsprocesser, der styrker forankringen af nye kompetencer og ny viden, så den fører til resultater
  • Bruge coaching som et implementerings – og udviklingsværktøj frem for kun at trække det frem som et redskab til problemløsning.
  • Protreptikken – en værdibaseret tilgang til både individer og gruppe

Jeg er uddannet proceskonsulent, projektleder og har en master i coaching med fokus på protreptikken som samtaleværktøj.