Velkommen

Velkommen til Significa v. Louise Kongstad Sebenius.

At kunderne oplever resultater af vores samarbejde er altafgørende. Et resultat kan for eksempel være positive ændringer i ledelsesadfærd, øget produktivitet gennem bedre teamsamarbejde eller en glattere implementering af større forandringer.

Som konsulent faciliterer og driver jeg strategiske ledelses, – team – og organisationsudviklingsprojekter, så der kommer tæt sammenhæng mellem fælles mål og hverdagens handlinger. Disse indsatser sparer tid, styrker effektiviteten i opgaveløsningen, øger motivationen og hjælper indfrielsen af de strategiske mål på vej.

Løsningerne er håndgribelige for deltagerne og derfor enkle at overføre til hverdagen – det er via de små skridt, de store forandringer opstår.

 

Om Significa

Jeres specifikke situation og aktuelle problemstilling afgør, hvilke indsatser der giver størst værdi.  Det er værdien og effekten hos jer, der er interessant i samarbejdet.  Som regel arbejder jeg med nedenstående områder hos mine kunder:

  • Udvikling af ledelsesteam, så de er fælles om kurs, koordinering og værdier. En sammentømret ledergruppe kan mærkes af medarbejderne, og medfører altid stærke resultater.
  • Brugen af adfærdsdesign og beslutningspsykologi i strategiske processer. Ved at forstå de menneskelige beslutningsprocesser, kan der ledes med udgangspunkt i disse – ikke på trods.
  • Arbejde målrettet med oversættelsen af strategiske målsætninger til virkningsfulde tiltag i dagligdagen
  • Styrke evnen til at lede læring i hverdagen som en naturlig del af den daglige ledelse
  • Få skabt naturlige tværgående samarbejdsprocesser, der styrker forankringen af nye kompetencer og ny viden, så den fører til resultater
  • Bruge coaching som et implementerings – og udviklingsværktøj frem for kun at trække det frem som et redskab til problemløsning.
  • Protreptikken – en værdibaseret tilgang til både individer og gruppe

Jeg er uddannet proceskonsulent, projektleder og har en master i coaching med fokus på protreptikken som samtaleværktøj.

Samarbejdspartnere

Der kan være situationer, hvor opgaven løses bedst i samarbejde med andre specialister. Derfor har jeg et bredt og relevant netværk inden for HR, organisationsudvikling, coaching og procesfacilitering, som jeg kan trække på, så I får en løsning af bedst mulige kvalitet.

Jeg samarbejder blandt andet med:

Coach, Jan Vindfelt Johansen fra Vindfelt.dk

Udviklingskonsulent og coach, Kirsten Faurholt fra HR Instituttet

Organisationsentreprenørerne Mette Hammer og Mira Hollaender

Grafiker Karen Leth

 

 

Kontakt

Louise Kongstad Sebenius

Telefon : +45 22 63 68 99

Mail : louise.sebenius@significa.dk

Altid klar til en kop kaffe og en snak om samarbejdsmuligheder.